ธนบัตรแบบสิบ ชนิดราคา 100 บาท

ธนบัตรแบบสิบมีเพียงชนิดราคาเดียวคือ 100 บาท พิมพ์ที่ บริษัท Thomas de la Rue ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2511ผู้ว่าการ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้ลงลายมือชื่อบนธนบัตรแบบนี้คู่กับนายเสริม วินิจฉัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

/ 2
วันประกาศออกใช้ 16 พฤษภาคม 2511
วันประกาศออกใช้ 16 พฤษภาคม 2511
วันประกาศออกใช้ 16 พฤษภาคม 2511
วันประกาศออกใช้ 16 พฤษภาคม 2511
วันประกาศออกใช้ 16 พฤษภาคม 2511
วันประกาศออกใช้ 16 พฤษภาคม 2511
วันประกาศออกใช้ 16 พฤษภาคม 2511
วันประกาศออกใช้ 16 พฤษภาคม 2511
วันประกาศออกใช้ 16 พฤษภาคม 2511
วันประกาศออกใช้ 16 พฤษภาคม 2511
วันประกาศออกใช้ 16 พฤษภาคม 2511
วันประกาศออกใช้ 16 พฤษภาคม 2511
/ 2