แผ่นทองคำใบ

แผ่นทองคำใบเป็นเงินตรารูปแบบหนึ่งที่เคยใช้กันในอดีต โดยการค้าขายตามหัวเมืองภาคเหนือของไทยที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศพม่าและลาว นิยมใช้แผ่นทองคำเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เพราะทองคำเป็นโลหะซึ่งมีมูลค่าสูงเป็นที่ยอมรับในทุกเชื้อชาติและทุกสังคม

/ 1
/ 1