เหรียญทองคำ พระบรมรูปรัชกาลที่ 6-ไอราพต

เหรียญทองคำ พระบรมรูปรัชกาลที่ 6–ไอราพต สันนิษฐานว่าทำขึ้นเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 15 ปี เมื่อ พ.ศ. 2468 เชื่อว่าเหรียญกษาปณ์ทองคำชุดนี้ผลิตขึ้นเพียงชุดเดียวเท่านั้น

/ 1
/ 1