ธนบัตรแบบเก้า ชนิดราคา 1000 บาท

ธนบัตรแบบเก้า ชนิดราคา 1000 บาท เป็นธนบัตรที่พิมพ์ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่มิได้นำออกใช้ เนื่องจากเกรงว่าจะทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน ต่อมาจึงให้เผาทำลาย โดยเก็บตัวอย่างไว้ประมาณ 100 ฉบับ

/ 1
/ 1