แบบร่างสีบัตรธนาคาร

แบบร่างสีบัตรธนาคาร ใน พ.ศ. 2487 ธนาคารแห่งประเทศไทยมี แนวคิดที่จะนำบัตรธนาคารออกใช้ และมอบหมายให้ นายช่วง สเลลานนท์ ช่างศิลป์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออกแบบเบื้องต้น ก่อนส่งให้บริษัทโทมัส เดอ ลา รู จำกัด ประเทศอังกฤษ เป็นผู้ออกแบบลายประดิษฐ์ และตกแต่งประกอบลวดลายให้สมบูรณ์ แล้วส่งแบบร่างสีกลับมาให้พิจารณา

/ 1
/ 1