แบบทดลองพิมพ์ธนบัตรแบบสอง

แบบทดลองพิมพ์ธนบัตรแบบสอง เมื่อผ่านกระบวนการออกแบบ และการพิจารณาแบบร่างสีแล้ว บริษัทโทมัส เดอ ลา รู จำกัด จะนำภาพและลวดลายไปผ่านกระบวนการแกะแม่พิมพ์โลหะและการทำแม่พิมพ์สีพื้น เมื่อแม่พิมพ์โลหะและแม่พิมพ์สีพื้นเสร็จสมบูรณ์ พร้อมแสดงตำแหน่งจุดสังเกตเพื่อพิสูจน์การปลอมแปลง จึงทดลองพิมพ์ลงบนกระดาษตัวอย่าง เพื่อเป็นแบบทดลองพิมพ์กลับมาให้รัฐบาลไทยพิจารณาก่อนการผลิตจริงต่อไป

/ 1
/ 1