แบบร่างสีธนบัตรแบบสอง

แบบร่างสีธนบัตรแบบสองเป็นแบบร่างสีที่บริษัทโทมัส เดอ ลา รู จำกัด ใช้การวาด ลงสี และปะติดภาพ องค์ประกอบบนธนบัตรทั้งด้านหน้าและหลังตามขนาดจริง โดยเป็นการทำด้วยมือทุกขั้นตอน ดังนั้นแต่ละแบบจึงมีเพียงชุดเดียวเท่านั้น

/ 2
/ 2