งานออกแบบธนบัตร โดยบริษัทวอเตอร์โลว์ แอนด์ ซันส์ จำกัด

งานออกแบบธนบัตร โดยบริษัทวอเตอร์โลว์ แอนด์ ซันส์ จำกัด เป็นการนำเสนองานออกแบบธนบัตรแบบสองของบริษัทวอเตอร์โลว์ แอนด์ ซันส์ จำกัด ในห้วง พ.ศ.2466 แต่ไม่ผ่านการพิจารณาให้จัดพิมพ์

/ 1
/ 1