แบบทดลองพิมพ์สีธนบัตรแบบหนึ่ง

แบบทดลองพิมพ์สีธนบัตรแบบหนึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการพิมพ์และออกใช้ธนบัตร กล่าวคือบริษัทโทมัส เดอ ลา รู จำกัด พิมพ์ตามคำสั่งของรัฐบาลไทย และส่งมาให้ตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อรัฐบาลไทยตรวจและแก้ไขจนเป็นที่พอใจแล้วจึงสั่งผลิต เพื่อให้ธนบัตรออกใช้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนเพราะเป็นธนบัตรแบบแรกของประเทศ

/ 1
/ 1