เงินกระดาษหลวง

เงินกระดาษหลวงเป็นใบสำคัญสัญญาจะให้เงินสดแก่ผู้ถือทันที เมื่อนำมาขึ้นเงินที่กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เกิดขึ้นเพราะความต้องการเงินบาทเพื่อใช้ในการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2431 เป็นต้นมา แต่เมื่อพิมพ์แล้วเสร็จก็มิได้นำออกใช้เพราะเกรงว่าประชาชนจะไม่มีความเชื่อมั่น

/ 1
/ 1