ลายมือชื่อ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ บนธนบัตรไทย


ในวาระครบ 100 ปีชาตกาล ศ. ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในปี 2559 พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมรำลึกถึง ศ. ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (คนที่ 7) ในฐานะปูชนียบุคคลผู้สร้างคุณูปการให้แก่ประเทศชาติไว้อย่างมากมาย จนได้รับการยกย่องจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาผู้มีผลงานดีเด่น ทางด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
ศ. ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้สร้างผลงานที่ควรค่าต่อการยกย่องไว้นานับปการและเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ อาทิ การแก้ปัญหาการขาดแคลนและการปลอมแปลงธนบัตรภายในประเทศ โดยจัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผลสำเร็จเมื่อ พ.ศ. 2512 ซึ่งนับเป็นการวางรากฐานงานพิมพ์ธนบัตรให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้ร่วมรำลึกถึงด้วยความภาคภูมิใจ พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงขอร่วมยกย่องและรำลึกถึงคุณงามความดีของท่าน ด้วยการนำเสนอวัตถุพิพิธภัณฑ์ ชุด “ลายมือชื่อ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ บนธนบัตรไทย” ที่ได้รวบรวมธนบัตรไทยแบบและชนิดราคาต่าง ๆ ที่ท่านได้ลงนามไว้บนธนบัตรเหล่านั้น ได้แก่ ธนบัตรแบบเก้า แบบสิบ แบบสิบเอ็ด รวมทั้งธนบัตรที่ระลึกการเปิดโรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2512 (ธนบัตรแบบสิบเอ็ด ชนิดราคา 5 บาท และ 10 บาท) เพื่อเชิดชูเกียรติของท่านสืบไป


/ 1