รหัสภาพ: ABOT P2.2535.84
ชื่อภาพ: วังเทวะเวสม์ (หลังปรับปรุง)
กลุ่มภาพ:
  • สถานที่
ขนาด:4*6
สี: สี