รหัสภาพ: ABOT P2.2535.81
ชื่อภาพ: ด้านหลังของพระนากปรก
กลุ่มภาพ:
  • สถานที่
ขนาด:4*6
สี: สี