รหัสภาพ: ABOT P2.2535.33
ชื่อภาพ: หน่วยยานพาหนะ
กลุ่มภาพ:
  • สถานที่
ขนาด:3.5*5
สี: สี