รหัสภาพ: ABOT P2.2535.31
ชื่อภาพ: เรือนท่าน้ำ
กลุ่มภาพ:
  • สถานที่
ขนาด:3.5*4.9
สี: สี