รหัสภาพ: ABOT P2.2535.27
ชื่อภาพ: ตำหนักเล็ก (ตึกพุทธ)
กลุ่มภาพ:
  • สถานที่
ขนาด:3.5*5
สี: สี