รหัสภาพ: ABOT P2.2535.25
ชื่อภาพ: ตำหนักเล็ก (ตึกพุทธ)
กลุ่มภาพ:
  • สถานที่
ขนาด:3.4*5
สี: สี