รหัสภาพ: ABOT P2.2535.20
ชื่อภาพ: ตำหนักเล็ก (ตึกพุทธ)
กลุ่มภาพ:
  • สถานที่
ขนาด:5*7
สี: ขาว ดำ