รหัสภาพ: ABOT P2.2535.1
ชื่อภาพ: สำนักงานธนาคารชาติไทย ในพระบรมมหาราชวัง
กลุ่มภาพ:
  • สถานที่
วันเดือนปี เริ่มต้น สิ้นสุดของเหตุการณ์: 2483-01-01
ขนาด:5*7
สี: สี