เลขเอกสาร: DAC012-000-005
ชื่อเอกสาร: การให้โรงพิมพ์ธนบัตรเบลเยี่ยมเป็นโรงพิมพ์ธนบัตรสำรองยามฉุกเฉิน
ชื่อแฟ้มเอกสาร: บันทึกการประชุมกรรมการ รพธ.
ช่วงปีของเอกสาร: 2514-2514
คำค้น: การจัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรในประเทศไทย, บริษัทโทมัส เดอ ลารู จำกัด, จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์, พิธีเปิดโรงพิมพ์ธนบัตร, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จำนวนแผ่นเอกสาร: 1