เลขเอกสาร: DAC012-000-004
ชื่อเอกสาร: ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์
ชื่อแฟ้มเอกสาร: ประวัติของโรงพิมพ์ธนบัตร
ช่วงปีของเอกสาร: 2512-2512
คำค้น: การจัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรในประเทศไทย, ภาพข่าว, หนังสือพิมพ์, บริษัทโทมัส เดอ ลารู จำกัด, จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์, พิธีเปิดโรงพิมพ์ธนบัตร, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จำนวนแผ่นเอกสาร: 3