เลขเอกสาร: DAC012-000-003
ชื่อเอกสาร: กระแสพระราชดำรัสและกำหนดพิธีเปิดโรงพิมพ์ธนบัตร
ชื่อแฟ้มเอกสาร: ประวัติของโรงพิมพ์ธนบัตร
ช่วงปีของเอกสาร: 2512-2512
คำค้น: การจัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรในประเทศไทย, กระแสพระราชดำรัส, พิธีเปิดโรงพิมพ์ธนบัตร, บริษัทโทมัส เดอ ลารู จำกัด, จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์, พิธีเปิดโรงพิมพ์ธนบัตร, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จำนวนแผ่นเอกสาร: 6