เลขเอกสาร: DAC012-000-002
ชื่อเอกสาร: คำสั่งนายกรัฐมนตรี เห็นควรให้จัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตร
ชื่อแฟ้มเอกสาร: ประวัติของโรงพิมพ์ธนบัตร
ช่วงปีของเอกสาร: 2504-2505
คำค้น: การจัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรในประเทศไทย, นายกรัฐมนตรี, โรงพิมพ์ธนบัตร, บริษัทโทมัส เดอ ลารู จำกัด, จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์, พิธีเปิดโรงพิมพ์ธนบัตร, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จำนวนแผ่นเอกสาร: 4