เลขเอกสาร: DAC012-000-001
ชื่อเอกสาร: ที่มาของการจัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรขึ้นในประเทศไทย
ชื่อแฟ้มเอกสาร: ประวัติของโรงพิมพ์ธนบัตรและคำบรรยายเกี่ยวกับโรงพิมพ์ธนบัตร
ช่วงปีของเอกสาร: 2498-2498
คำค้น: การจัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรในประเทศไทย, ดำริการตั้งโรงพิมพ์ธนบัตร, หลวงธนาทรพินิศ, บริษัทโทมัส เดอ ลารู จำกัด, จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์, พิธีเปิดโรงพิมพ์ธนบัตร, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จำนวนแผ่นเอกสาร: 18