เลขเอกสาร: DAC011-000-012
ชื่อเอกสาร: การประชุมสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2503
ชื่อแฟ้มเอกสาร: พ.ร.บ. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (2)
ช่วงปีของเอกสาร: 2503-2503
คำค้น: การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในยุคพัฒนาเศรษฐกิจ, การประชุมสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1, ป๋วย อึ๊งภากรณ์, การประสานนโยบายด้านการเงิน การคลัง และการธนาคาร, การกำหนดค่าเสมอภาคของเงินบาท, การเปิดสาขา ธปท. ในต่างจังหวัด, การให้ทุนไปศึกษาต่างประเทศ, ความร่วมมือกับต่างประเทศ
จำนวนแผ่นเอกสาร: 7