เลขเอกสาร: DAC011-001-001
ชุดเอกสารย่อย: ธนาคารท้องถิ่น
ชื่อเอกสาร: ความเป็นมาธนาคารท้องถิ่น
ชื่อแฟ้มเอกสาร: โครงสร้างสถาบันการเงินในประเทศไทย (ธนาคารท้องถิ่น)
ช่วงปีของเอกสาร: 2500-2514
คำค้น: การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในยุคพัฒนาเศรษฐกิจ, ความเป็นมาธนาคารท้องถิ่น, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1, ป๋วย อึ๊งภากรณ์, การประสานนโยบายด้านการเงิน การคลัง และการธนาคาร, การกำหนดค่าเสมอภาคของเงินบาท, การเปิดสาขา ธปท. ในต่างจังหวัด, การให้ทุนไปศึกษาต่างประเทศ, ความร่วมมือกับต่างประเทศ
จำนวนแผ่นเอกสาร: 13