เลขเอกสาร: DAC009-000-002
ชื่อเอกสาร: ปัญหาของธนาคารมณฑล จำกัด
ชื่อแฟ้มเอกสาร: พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505
ช่วงปีของเอกสาร: 2505-2514
คำค้น: วิกฤตการณ์ในช่วงต้นของธนาคารพาณิชย์, พระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย์, เงินสดสำรอง, หลักทรัพย์รัฐบาล, บทบัญญัติแห่งกฏหมาย, เงินกองทุน, สินทรัพย์เสี่ยง, ธนาคารออมสิน, โรงงานยาสูบ, บริษัทวิศวกรรมโยธา, บริษัทจารุวัต จำกัด, ผู้ถือหุ้นใหญ่, บริษัทกวางซุนหลี, บริษัทบูรพาค้าข้าว, บริษัทไทยเรือง, คอมประโดร์, คอมมิชชั่น, บริษัทค้าน้ำมันจากรำ, พนักงานชั้นผู้น้อย, โรงสีจีนเส็ง, บริษัทดูสประสิทธิ, ลูกค้าชั้นดี, ทุนหมุนเวียน, วังกรมหมื่นไชยา, ธนาคารเกษตร จำกัด, ธนาคารมณฑล จำกัด, ธนาคารกรุงไทย จำกัด, การแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ธนาคาร
จำนวนแผ่นเอกสาร: 23