เลขเอกสาร: DAC009-000-001
ชื่อเอกสาร: การควบรวมกิจการของธนาคารมณฑลและธนาคารเกษตรเป็นธนาคารกรุงไทย
ชื่อแฟ้มเอกสาร: ธนาคารมณฑล
ช่วงปีของเอกสาร: 2493-2508
คำค้น: วิกฤตการณ์ในช่วงต้นของธนาคารพาณิชย์, ควบรวมกิจการ, ธนาคารเกษตร จำกัด, ธนาคารมณฑล จำกัด, ธนาคารกรุงไทย จำกัด, การแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ธนาคาร
จำนวนแผ่นเอกสาร: 1