เลขเอกสาร: DAC008-000-012
ชื่อเอกสาร: พระราชบัญญัติจัดสรรทุนสำรองเงินตราเพื่อบูรณะประเทศ พ.ศ. 2489
ชื่อแฟ้มเอกสาร: การแก้ไขพระราชบัญญัติเงินตรา แฟ้มที่ 2
ช่วงปีของเอกสาร: 2489-2489
คำค้น: การวางพื้นฐานระบบเงินตราไทย, พระราชบัญญัติจัดสรรทุนสำรองเงินตราเพื่อบูรณะประเทศ พ.ศ. 2489, พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2471, พระราชบัญญัติเงินตราในภาวะฉุกเฉิน พ.ศ. 2484, พระราชบัญญัติเงินตราชั่วคราว พ.ศ. 2489, พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501, ค่าเสมอภาคของเงินบาท
จำนวนแผ่นเอกสาร: 2