เลขเอกสาร: DAC008-001-008
ชุดเอกสารย่อย: ระบบเงินตราไทย
ชื่อเอกสาร: การบูรณะเงินตราภายหลังสงคราม
ชื่อแฟ้มเอกสาร: วิวัฒนไชยานุสรณ์
ช่วงปีของเอกสาร: 2487-2487
คำค้น: การวางพื้นฐานระบบเงินตราไทย, การบูรณะเงินตราภายหลังสงคราม, พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2471, พระราชบัญญัติเงินตราในภาวะฉุกเฉิน พ.ศ. 2484, พระราชบัญญัติเงินตราชั่วคราว พ.ศ. 2489, พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501, ค่าเสมอภาคของเงินบาท
จำนวนแผ่นเอกสาร: 3