เลขเอกสาร: DAC008-000-007
ชื่อเอกสาร: ธนบัตรที่ไม่ต้องมีทุนสำรองกับธนบัตรที่ต้องมีทุนสำรอง
ชื่อแฟ้มเอกสาร: พ.ร.บ. เงินตรา พ.ศ. 2501
ช่วงปีของเอกสาร: 2484-2484
คำค้น: การวางพื้นฐานระบบเงินตราไทย, ธนบัตรที่ไม่ต้องมีทุนสำรอง, ธนบัตรที่ต้องมีทุนสำรอง, พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2471, พระราชบัญญัติเงินตราในภาวะฉุกเฉิน พ.ศ. 2484, พระราชบัญญัติเงินตราชั่วคราว พ.ศ. 2489, พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501, ค่าเสมอภาคของเงินบาท
จำนวนแผ่นเอกสาร: 3