เลขเอกสาร: DAC008-000-003
ชื่อเอกสาร: กฎเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติว่าด้วยการจำหน่ายธนบัตร
ชื่อแฟ้มเอกสาร: พ.ร.บ. เงินตรา พ.ศ. 2501
ช่วงปีของเอกสาร: 2471-2471
คำค้น: การวางพื้นฐานระบบเงินตราไทย, กฎเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติว่าด้วยการจำหน่ายธนบัตร,พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2471, พระราชบัญญัติเงินตราในภาวะฉุกเฉิน พ.ศ. 2484, พระราชบัญญัติเงินตราชั่วคราว พ.ศ. 2489, พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501, ค่าเสมอภาคของเงินบาท
จำนวนแผ่นเอกสาร: 8