เลขเอกสาร: DAC006-000-012
ชื่อเอกสาร: การจัดเสถียรภาพเงินบาท
ชื่อแฟ้มเอกสาร: การจัดเสถียรภาพเงินบาท (2)
ช่วงปีของเอกสาร: 2492-2492
คำค้น: การบูรณะระบบการเงินภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และการจัดตั้งทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา, เสถียรภาพการคลังและดุลการค้าในช่วงทศวรรษ 2490, การจัดเสถียรภาพเงินบาท, การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน, ระบบอัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตรา, ทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศ
จำนวนแผ่นเอกสาร: 8