เลขเอกสาร: DAC006-000-011
ชื่อเอกสาร: บันทึกการหารือเพื่อจัดเสถียรภาพเงินตรา
ชื่อแฟ้มเอกสาร: การประชุมเรื่องเสถียรภาพแห่งเงินตรา แฟ้มที่ 2
ช่วงปีของเอกสาร: 2492-2492
คำค้น: การบูรณะระบบการเงินภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และการจัดตั้งทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา, การจัดเสถียรภาพเงินตรา, การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน, ระบบอัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตรา, ทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศ
จำนวนแผ่นเอกสาร: 2