เลขเอกสาร: DAC006-000-008
ชื่อเอกสาร: นโยบายการเงิน
ชื่อแฟ้มเอกสาร: การประชุมเรื่องเสถียรภาพแห่งเงินตรา แฟ้มที่ 1
ช่วงปีของเอกสาร: 2491-2491
คำค้น: การบูรณะระบบการเงินภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และการจัดตั้งทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา, นโยบายการเงิน, การสร้างเสถียรภาพเงินตรา, การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน, ระบบอัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตรา, ทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศ
จำนวนแผ่นเอกสาร: 7