เลขเอกสาร: DAC006-000-005
ชื่อเอกสาร: คำแถลงการณ์ของรัฐบาลในการใช้เงินตราต่างประเทศบูรณะประเทศ
ชื่อแฟ้มเอกสาร: ทุนสำรองเงินตรา - ทองคำ - การซื้อขายและส่งมอบทองคำ - การจำหน่ายทองคำออกจากบัญชีทุนสำรองฯ ตาม พ.ร.บ. จัดสรรเงินตราเพื่อบูรณะประเทศ พ.ศ. 2489
ช่วงปีของเอกสาร: 2489-2489
คำค้น: การบูรณะระบบการเงินภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และการจัดตั้งทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา, ทุนสำรองเงินตรา, การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน, ระบบอัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตรา, ทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศ
จำนวนแผ่นเอกสาร: 1