เลขเอกสาร: DAC005-000-001
ชื่อเอกสาร: การพาณิชย์หลังสงครามโลกครั้งที่ 2
ชื่อแฟ้มเอกสาร: เศรษฐกิจไทย
ช่วงปีของเอกสาร: 2487-2493
คำค้น: เงินเฟ้อและการแก้ปัญหาช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2, การดำเนินนโยบายการพาณิชย์ของรัฐบาล, สงครามโลกครั้งที่สอง, การฟื้นฟูบูรณะประเทศภายหลังสงคราม, ความตกลงสมบูรณ์แบบ
จำนวนแผ่นเอกสาร: 18