เลขเอกสาร: DAC004-000-012
ชื่อเอกสาร: รายงานอนุกรรมการพิจารณาวิธีบรรเทาเงินเฟ้อ
ชื่อแฟ้มเอกสาร: เงินเฟ้อ - รายงานอนุกรรมการ
ช่วงปีของเอกสาร: 2488-2488
คำค้น: เงินเฟ้อและการแก้ปัญหาช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2, การบรรเทาเงินเฟ้อ, เงินเฟ้อ, สงครามโลกครั้งที่สอง, การแก้ปัญหาภาวะเงินเฟ้อสูง, ค่าใช้จ่ายทางการทหารของญี่ปุ่น
จำนวนแผ่นเอกสาร: 6