เลขเอกสาร: DAC004-000-008
ชื่อเอกสาร: หลักการและวิธีการควบคุมเงินเฟ้อ
ชื่อแฟ้มเอกสาร: เงินเฟ้อและรายงานคณะกรรมการ
ช่วงปีของเอกสาร: 2486-2491
คำค้น: เงินเฟ้อและการแก้ปัญหาช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2, การควบคุมเงินเฟ้อ, สงครามโลกครั้งที่สอง, การแก้ปัญหาภาวะเงินเฟ้อสูง, ค่าใช้จ่ายทางการทหารของญี่ปุ่น
จำนวนแผ่นเอกสาร: 2