เลขเอกสาร: DAC004-000-007
ชื่อเอกสาร: พันธบัตรออมทรัพย์เป็นพันธบัตรตามพระราชบัญญัติควบคุมเครดิต
ชื่อแฟ้มเอกสาร: การใช้ พรบ.ควบคุมเครดิต
ช่วงปีของเอกสาร: 2486-2486
คำค้น: เงินเฟ้อและการแก้ปัญหาช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2, พระราชบัญญัติควบคุมเครดิตในภาวะคับขัน พุทธศักราช 2486, สงครามโลกครั้งที่สอง, การแก้ปัญหาภาวะเงินเฟ้อสูง, ค่าใช้จ่ายทางการทหารของญี่ปุ่น
จำนวนแผ่นเอกสาร: 11