เลขเอกสาร: DAC004-000-005
ชื่อเอกสาร: สภาผู้แทนราสดรไม่อนุมัติพระราชกำหนดควบคุมเครดิต
ชื่อแฟ้มเอกสาร: บันทึกเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมเครดิต
ช่วงปีของเอกสาร: 2486-2486
คำค้น: เงินเฟ้อและการแก้ปัญหาช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2, พระราชบัญญัติควบคุมเครดิต, สภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติพระราชกำหนดควบคุมเครดิต, สงครามโลกครั้งที่สอง, การแก้ปัญหาภาวะเงินเฟ้อสูง, ค่าใช้จ่ายทางการทหารของญี่ปุ่น
จำนวนแผ่นเอกสาร: 3