เลขเอกสาร: DAC003-001-009
ชุดเอกสารย่อย: เงินค่าใช้จ่ายเพื่อการทหารญี่ปุ่น
ชื่อเอกสาร: เงินค่าใช้จ่ายเพื่อการทหารญี่ปุ่น และการขอซื้อน้ำมันจากกองทัพญี่ปุ่นสำหรับพิมพ์ธนบัตรรัฐบาล รวมทั้งรายละเอียดทองคำญี่ปุ่น
ชื่อแฟ้มเอกสาร: ค่าใช้จ่ายทหารญี่ปุ่นกระทรวงการคลัง แฟ้มที่ 4
ช่วงปีของเอกสาร: 2488-2488
คำค้น: ปัญหาธนบัตรขาดแคลนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง, ค่าใช้จ่ายในการทหารญี่ปุ่น, กองทัพญี่ปุ่น, ทองคำญี่ปุ่น, ธนาคารโยโกฮามาสสเปซี่ จำกัด, สงครามโลกครั้งที่สอง, ภาวะการขาดแคลนธนบัตร, บริษัท โทมัส เดอ ลา รู จํากัด
จำนวนแผ่นเอกสาร: 1