เลขเอกสาร: DAC003-001-008
ชุดเอกสารย่อย: เงินค่าใช้จ่ายเพื่อการทหารญี่ปุ่น
ชื่อเอกสาร: เงินค่าใช้จ่ายเพื่อการทหารญี่ปุ่น
ชื่อแฟ้มเอกสาร: ค่าใช้จ่ายทหารญี่ปุ่นกระทรวงการคลัง แฟ้มที่ 3
ช่วงปีของเอกสาร: 2487-2488
คำค้น: ปัญหาธนบัตรขาดแคลนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง, ค่าใช้จ่ายในการทหารญี่ปุ่น, ธนาคารโยโกฮามาสสเปซี่ จำกัด, สงครามโลกครั้งที่สอง, ภาวะการขาดแคลนธนบัตร, บริษัท โทมัส เดอ ลา รู จํากัด
จำนวนแผ่นเอกสาร: 12