เลขเอกสาร: DAC003-000-007
ชื่อเอกสาร: แผนการพิมพ์ธนบัตรที่กรมแผนที่ทหารบกและกรมอุทกศาสตร์
ชื่อแฟ้มเอกสาร: ธนบัตรขาดแคลน
ช่วงปีของเอกสาร: 2487-2488
คำค้น: ปัญหาธนบัตรขาดแคลนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง, กรมแผนที่ทหารบก, กรมอุทกศาสตร์, การพิมพ์ธนบัตร, สงครามโลกครั้งที่สอง, ภาวะการขาดแคลนธนบัตร, บริษัท โทมัส เดอ ลา รู จํากัด
จำนวนแผ่นเอกสาร: 12