เลขเอกสาร: DAC003-000-006
ชื่อเอกสาร: ความเป็นมาของการจัดพิมพ์ธนบัตรขึ้นใช้เองในประเทศเป็นครั้งแรก
ชื่อแฟ้มเอกสาร: ธนบัตรขาดแคลน
ช่วงปีของเอกสาร: 2487-2487
คำค้น: ปัญหาธนบัตรขาดแคลนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง, ธนบัตรขาดแคลน, การพิมพ์กระดาษธนบัตร, สงครามโลกครั้งที่สอง, ภาวะการขาดแคลนธนบัตร, บริษัท โทมัส เดอ ลา รู จํากัด
จำนวนแผ่นเอกสาร: 6