เลขเอกสาร: DAC003-000-005
ชื่อเอกสาร: ภาวะธนบัตรขาดแคลนและการออกเงินกู้ชนิดที่มีกำหนดเวลาสั้น ซึ่งยังไม่เคยมีในประเทศไทย
ชื่อแฟ้มเอกสาร: ธนบัตรขาดแคลน
ช่วงปีของเอกสาร: 2487-2487
คำค้น: ปัญหาธนบัตรขาดแคลนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง, ธนบัตรขาดแคลน, เงินกู้กำหนดเวลาสั้น, Treasury Bills, สงครามโลกครั้งที่สอง, ภาวะการขาดแคลนธนบัตร, บริษัท โทมัส เดอ ลา รู จํากัด
จำนวนแผ่นเอกสาร: 3