เลขเอกสาร: DAC003-000-004
ชื่อเอกสาร: ข้อวิตกกรณีธนบัตรจะไม่พอจำหน่าย
ชื่อแฟ้มเอกสาร: ธนบัตรขาดแคลน
ช่วงปีของเอกสาร: 2486-2487
คำค้น: ปัญหาธนบัตรขาดแคลนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง, ธนบัตรขาดแคลน, สงครามโลกครั้งที่สอง, ภาวะการขาดแคลนธนบัตร, บริษัท โทมัส เดอ ลา รู จํากัด
จำนวนแผ่นเอกสาร: 4