เลขเอกสาร: DAC003-001-003
ชุดเอกสารย่อย: เงินค่าใช้จ่ายเพื่อการทหารญี่ปุ่น
ชื่อเอกสาร: ค่าใช้จ่ายในการทหารญี่ปุ่นและการสร้างรถไฟ ราคาทองคำ การขนทองคำ
ชื่อแฟ้มเอกสาร: ญี่ปุ่นขอเบิกเงินเพื่อใช้จ่ายในการทหาร
ช่วงปีของเอกสาร: 2486-2488
คำค้น: ปัญหาธนบัตรขาดแคลนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง, ค่าใช้จ่ายในการทหารของญี่ปุ่น,การขนทองคำ, สงครามโลกครั้งที่สอง, ภาวะการขาดแคลนธนบัตร, บริษัท โทมัส เดอ ลา รู จํากัด
จำนวนแผ่นเอกสาร: 43