เลขเอกสาร: DAC003-000-002
ชื่อเอกสาร: ข้อตกลงเงินค่าใช้จ่ายในการทหารญี่ปุ่น
ชื่อแฟ้มเอกสาร: ค่าใช้จ่ายทหารญี่ปุ่นกระทรวงการคลัง แฟ้มที่ 2
ช่วงปีของเอกสาร: 2485-2486
คำค้น: ปัญหาธนบัตรขาดแคลนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง, ค่าใช้จ่ายในการทหารญี่ปุ่น, Detail Arrangement, Arrangement A - C, สงครามโลกครั้งที่สอง, ภาวะการขาดแคลนธนบัตร, บริษัท โทมัส เดอ ลา รู จํากัด
จำนวนแผ่นเอกสาร: 8