เลขเอกสาร: DAC003-000-001
ชื่อเอกสาร: ญี่ปุ่นขอเบิกเงินเกินบัญชีเพื่อราชการทหารญี่ปุ่น
ชื่อแฟ้มเอกสาร: ค่าใช้จ่ายทหารญี่ปุ่นกระทรวงการคลัง แฟ้มที่ 1
ช่วงปีของเอกสาร: 2484-2484
คำค้น: ปัญหาธนบัตรขาดแคลนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง, ญี่ปุ่นเบิกเงินเกินบัญชี, สำนักงานธนาคารชาติไทย, ธนาคารโยโกฮามาสสเปซี่ จำกัด, สงครามโลกครั้งที่สอง, ภาวะการขาดแคลนธนบัตร, บริษัท โทมัส เดอ ลา รู จํากัด
จำนวนแผ่นเอกสาร: 3